Studio je uzavřeno od do . Pravidelný rozvrh začíná od .

Proč navštívit studio Yoga Prague?

V Yoga Prague se ocitnete v příjemném prostředí, kde jógu vyučují dva zkušení lektoři:
Aruna SinghviJiřího Čumpelík.

Jóga je vyučována v souladu s tradicí

Jóga je pro toho, kdo je jí otevřen. Ve studiu Jóga Praha se jóga nepraktikuje pouze jako cvičení, záměrem je, aby cvičení vedla nejen k rozvoji těla, ale i mysli. V józe je důležité vyvolat program vzpřímení, který je člověku vrozený, proto je důležité při cvičení správně řadit za sebou polohy, které postupně upevňují a stabilizují vzpřímené držení. Napřímená páteř je nezbytným předpokladem pro cvičení pránajámy, koncentrace a meditace. Každá poloha je tedy v konečném pojetí meditační polohou, její zaujmutí neznamená konečnou fázi, ale začátek studia (svadhjája). Tím se získává jemná vnitřní zkušenost (vnímání prány), jež se v psychologii nazývá "flow" (plynutí) a kterou můžeme zakoušet jen ve svém těle. Musíme cvičit v harmonii s tělem, abychom nalezli sebe sama.

Individuální přístup

Tento přístup znamená rozpoznat potřeby studenta a citlivě jej vést k vlastnímu poznání fungování těla a mysli. Harmonizací jejich funkcí dochází k přirozené obnově zdraví nejen tělesného, ale i duchovního. Dbáme na to, aby počet studentů v hodině nebyl velký a umožnoval tak i individuální kontrolu. Teprve pravidelné cvičení jógy umožní vnímat proměnu těla a mysli i v každodenním životě.

Lekce pro každou potřebu

Lekce nejsou striktně rozděleny na začátečníky a pokročilé, jsou otevřené pro každého bez ohledu na schopnosti a zkušenosti. Snažíme se, aby začátečník stejně jako pokročilý na konci hodiny vnímal účinek cvičení.

Pravidelné hodiny zahrnují tradiční hathajógu a jógu pro nastávající matky. Hodiny v pátek a o víkendech jsou vyhrazeny pro ty, kteří dávají přednost individuálním lekcím.

Prostředí studia

V prostorném a příjemném studiu se vyučuje pouze jóga. Nachází se v centru města a je snadno přístupné městskou hromadnou dopravou.

 

Jste vítáni a můžete vyzkoušet náš přístup k józe.

Podívejte se na rozvrh lekcí a můžete začít.